Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

20 nasjonaliteter ute på tur

I valgkampinnspurten har sentrale politikere vært på besøk hos Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage for å høre mer om hvordan det jobbes med aktuelle temaer i barnehagen. Naturbarnehagen på Mortensrud i Oslo var én av åtte nominerte til å vinne tittelen «Årets barnehage 2017». Barnehagen utmerker seg blant annet på følgende områder:

– I en naturbarnehage tilbringes mye av tiden utendørs, forteller daglig leder i barnehagen, Guro Lund Eriksen. – Mange «inneaktiviteter» blir til «uteaktiviteter». Mortensrud har et fantastisk flott naturområde, som barn og ansatte benytter seg flittig av.

Videre forteller Eriksen at det er ikke et mål i seg selv at barna skal gå så langt, og at det er en progresjon i det å være ute. De yngste barna sover i soveposer i gapahuk i barnehagen. Årlig drar barnehagebarn på tur til sølvgruvene på Nesodden. De større barna er med på orrleik med overnatting i gapahuk. Og på vinteren er det skiskole, der det også er to netter overnatting i marka.

Noen av foreldrene i barnehagen har søkt barnehageplass hos dem på grunn av deres natur-profil. Men de aller fleste søker plass i barnehagen på grunn av beliggenhet og anbefalinger fra kjente i nærmiljøet. De lærer seg å like naturprofilen etter hvert som de ser hvordan barna trives med utelek i naturen.

Barna Eline, Syrena og Paloma viser politikerne rundt i barnehagen. Spesielt stolte er de av Kaptein Kanvas Kafé som barna har vært med på å lage selv. De måtte først ta t-banen til Kanvas’ hovedkontor i Møllergata i Oslo for å være med på planleggingsmøte, der de tegnet hvordan de ønsket at caféen skulle se ut. Så bygde de den sammen med vaktmester Johnny Lauten. Den er i flittig bruk!


Språkarbeid i en flerkulturell barnegruppe

Eriksen har invitert språkpedagog Gry Hannestad fra fagsenteret til møtet med politikerne. Hannestad er i Rudshøgda Kanvas-barnehage to timer i uken, og hun forteller om hvordan de jobber med språk i barnehagen. – I Rudshøgda er det mange flerspråklige, og det krever både oppfølging av barn, samt veiledning av foreldre og personalet, forteller Hannestad. – Jeg gir tips om aktuelle bøker for barn og familier, og informerer også om viktigheten av å lese bøker på morsmål. Hun opplever at det er lettere å jobbe godt faglig med personalgruppen med flere pedagoger til stede. Hannestad uttrykker bekymring for at språkressursene i kommunen har blitt knappere, det er mange barnehager som ønsker bistand til språkarbeidet.


Forebygging av vold og overgrep

Høyrepolitiker Heidi Norby Lunde ønsker å vite mer om hvordan barnehagen jobber for å avdekke og forebygge overgrep og vold mot barn. Stiftelsen Kanvas har utviklet en ny mal for startsamtalen som har som mål å bli godt kjent med barn og familie, og å tidlig etablere et godt samarbeid mellom barnehage og barnets hjem. I denne samtalen tar man opp vanskelige temaer som helse, rus, vold og overgrep med foreldrene, for å tydeliggjøre hvilke konsekvenser dette kan ha på små barns utvikling. Daglig leder Eriksen forteller at dette også er temaer på høstens planleggingsdag, og de har tett kontakt med barnevernet i saker som bekymrer dem.


Gode rammer for barnehagekvalitet

Barnehagelærer Tor Mauritz Smedsrud legger til at det å ha tid til hvert enkelt barn i hverdagen, er avgjørende i dette arbeidet. Det å se og prate med hvert enkelt barn, og gi dem mulighet til å åpne seg for trygge barnehageansatte, er viktig for å avdekke eventuelle overgrep. 

Regionsleder i Kanvas, Trude Holmsen, benytter anledningen til å fremheve viktigheten av gode rammer for barnehagekvalitet. – Den foreslåtte bemannings- og pedagognormen er et godt skritt på veien, men det er viktig at denne satsingen ikke går på bekostning av andre aspekter ved barnehagekvalitet – som f.eks. en tilstedeværende leder i hver barnehage, vedlikehold av barnehagebygg og vikar ved fravær av ansatte, sier Holmsen.