Rasmus Kleppe tar doktorgrad
Rasmus Kleppe er den første fra Goban-prosjektet som har fullført sin doktorgrad. Han har sett på ulike sider ved de minste barnas risikolek.

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Rasmus Kleppe er den første som har disputert med doktorgradsavhandling tilknyttet Goban – Gode barnehager for barn i Norge, Norges største forskningsprosjektet tilknyttet barnehagefeltet. Gjennom doktorgradsprosjektet har Kleppe sett på flere sider ved 1-3 åringers risikolek.

– Jeg har hatt kjempestor nytte og glede av å være en del av et så stort forskningsprosjekt, i et team med både seniorforskere og andre stipendiater, sier Kleppe i et intervju med barnehage.no.

Kleppe har vært ansatt som nærings-ph.d. i barnehagestiftelsen Kanvas under arbeidet med doktorgradsavhandlingen. Han er tilknyttet Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslomet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Etter fullført doktorgrad fortsetter Kleppe i delt stilling mellom praksisfeltet i Kanvas og akademia ved Oslomet.

– I tillegg til at jeg underviser ved barnehagelærerutdanningen og veileder studenter, er jeg en del av et nettverk på rundt 1200 barnehageansatte i 64 ulike barnehager. Der blir jeg hele tiden utfordret, og kan være ute i barnehagene og veilede. Det er en helt ny stilling i Kanvas, som jeg gleder meg til å utvikle videre. Det kan også være verdifullt for studentene at jeg har en større nærhet til barnehagene, sier han i intervjuet med barnehage.no.