Kanvas' pedagogiske plattform

Vårt menneske- og læringssyn

Les mer

Kanvas' didaktiske modell

Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring

Les mer

Mål for læringsarbeidet

I Kanvas er læring knyttet til lek, omsorg og danning i en engasjert hverdag

Les mer

Barnebok – Kim og Kaia flyr høyt

Les mer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis

Les mer

Musikk for barn – CD

Kanvas har gitt ut to egenprodusert barne-CD' er, hvor ansatte har bidratt i form av tekst

Les mer