Utdanningsbarnehagen

Kanvas, Bærum kommune, bydel Bjerke og Høgskolen i Oslo og Akershus deltar i prosjektet.

Les mer

Forskningsprosjekt om økt pedagogtetthet

Hvorfor undersøke økt pedagogtetthet?

Les mer

Kanvas i regjeringens ekspertgruppe

Ekspertgruppen skal gi anbefalinger til barnehagelærerrollens utøvelse.

Les mer