Daglig leder

Robert Ullmann

Leder
Daglig leder

Eiendomsavdelingen

Lisbet Andersen

Eiendomsavdelingen
Eiendomssjef

Karl-Bjørn Gundersen

Eiendomsavdelingen
Byggteknisk ansvarlig

Johnny Lauten

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Espen Lystad

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Ivan Magdic

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Bjørnar Saltvik

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Kanvas kompetanse

Lene Kjeldsaas

Kanvas kompetanse
Leder Kanvas kompetanse

Line Ellefsrud Fornes

Kanvas kompetanse
Prosjekt- og markedskoordinator

Rasmus Kleppe

Kanvas kompetanse
Stipendiat

Vivi Ann Larsen

Kanvas kompetanse
Fagkonsulent

Magnhild Brekke

Kanvas kompetanse
Fagkonsulent

Pia Friis

Kanvas kompetanse
Fagkonsulent

Kommunikasjonsavdelingen

Synne Alsaker

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef

Ole Bruun

Kommunikasjonsavdelingen
IT-administrator og markedsfører

Freddy Solbjør

Kommunikasjonsavdelingen
IT-support

Personal og barnehageledelse

Siri Skrøder

Personal- og barnehageledelse
Leder for personal og barnehageledelse

Leif Roberg

Personal- og barnehageledelse
HR-rådgiver

Karin Bull

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Torolf Bjerkem

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Trude Holmsen

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Økonomiavdelingen

Dag Braanaas

Økonomiavdelingen
Økonomisjef

Ellen Hjerkinn Lauritzen

Økonomiavdelingen
Controller

Wenche Vestrom

Økonomiavdelingen
Økonomi-medarbeider

Hilde Kristensen

Økonomiavdelingen
Resepsjonist

Hilde Vatne Lande

Økonomiavdelingen
Resepsjonist