Nytt og nyttig

Kanvas på Arendalsuka 2018

Tema: Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep og omsorgssvikt

Les mer

Barnehagestiftelsen Kanvas innfører ny bemanningsnorm høsten 2018

Les mer

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Les mer

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia

Les mer

Kuben – et eget realfagsuterom for undring og utforsking

Kuben - et eget realfagsuterom for barn

Les mer

Barnehagestiftelsen Kanvas lanserer ny nettside

Nye nettsider med kortfattet og lett tilgjengelig informasjon for alle målgrupper.

Les mer

Forskningsprosjekt om økt pedagogtetthet

Kanvas i forskningsprosjekt med Bergen kommune og UniRokkansenteret.

Les mer

Kanvas i regjeringens ekspertgruppe

Ekspertgruppen skal gi anbefalinger til barnehagelærerrollens utøvelse.

Les mer

Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager

Med mål om å styrke utdanningens relevans og studentenes læringsutbytte.

Les mer

Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

Politikere på besøk i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage

Les mer

Risikolek blant barn under 3 år: Støttende samspill i risikolek sammenfaller med god barnehagekvalitet

Støttende samspill i risikolek sammenfaller med god barnehagekvalitet.

Les mer

Ny forskning: barn leker risikofylt lek fra ettårsalder

Barn leker risikofylt lek fra ettårsalder, sier Rasmus Kleppe, nærings-Ph.D. i Kanvas.

Les mer