Tidsramme

Torsdag 18. oktober:
Kl. 12.00 – 14.00  Registrering og lunsj
Kl. 14.00  Åpning av samlingen
Kl. 18.00  Oppsummering og avslutning
Kl. 19.00  Middag

Fredag 19. oktober:
Kl. 08.30 – 17.00 Faglig program
Kl. 19.00  Vordrink
Kl. 19.30  Festmiddag

Lørdag 20. oktober:
Hjemreise etter frokost
Frokosttider: kl. 07.00 – 10.00

Reiseutgifter i forbindelse med Storsamlingen:
Det er ønskelig at alle ansatte blir med på de sosiale arrangementene på storsamlingen i tillegg til det faglige, men vi har forståelse for at det av ulike årsaker kan være vanskelig å få til for noen. Dersom noen må dra hjem etter det faglige programmet, eller etter middagen, vil vi dekke reiseutgifter. Billigste transportmulighet må da ordnes av den enkelte.

Tilbake til praktisk informasjon