Bestilling av fly

Bestille flyreise:
Daglig leder bestiller flyreiser for seg og sin personalgruppe.
Vi har budsjettert med å dekke flybilletter på inntil kr 1500,- per person (tur-retur) – blir dette utfordrende ta kontakt med Line. Kostnaden skal føres på Kanvas kompetanse, avd 04, att: Line Fornes.

Det settes opp busser fra Gardermoen til hotellet ved ankomst og fra hotellet til Gardermoen ved avreise. Det er derfor viktig at Line får beskjed i god tid om ankomst- og avreisetidspunkt.

Tidsramme for samlingen:

Torsdag 18. oktober:
Kl. 12.00 – 14.00  Registrering og lunsj
Kl. 14.00  Åpning av samlingen
Kl. 18.00  Oppsummering og avslutning
Kl. 19.00  Middag

Fredag 19. oktober:
Kl. 08.30 – 17.00 Faglig program
Kl. 19.00  Vordrink
Kl. 19.30  Festmiddag

Lørdag 20. oktober:
Hjemreise etter frokost
Frokosttider: kl. 07.00 – 10.00

Tilbake til praktisk informasjon