Utdanningsbarnehagen

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom Institutt for barnehagelærerutdanning (HiOA), Senter for profesjonsstudier (HiOA), Program for livslang læring (HiOA), Bærum kommune, Bjerke bydel og Stiftelsen Kanvas. Prosjektet er basert på likeverdig partnerskap mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

Utgangspunktet er behovet for å videreutvikle kvalitet både i barnehagefeltet og i utdanning på bakgrunn av iakttagelsen av at utdanningen i for liten grad imøtekommer de kravene som stilles til barnehagelærerne i barnehagen i dag.

Les mer om utviklingsbarnehagen på bloggen til prosjektet