Forskningsprosjekt om økt pedagogtetthet

Kanvas deltar i forskningen sammen med Bergen kommune og UniRokkansenteret. Endringer i bemanningsmønsteret i barnehager vil ha betydning for arbeidsdeling og rolleutforming i barnehagen, og at endringene vil føre til økt kvalitet.

Forskningsprosjektet skal finne svar på følgende problemstillinger:

 

Det er fire Kanvas-barnehager og fire kommunale barnehager i Bergen som deltar i forskningsprosjektet.

Forskerne som deltar i prosjektet er:

Seniorforsker Anne Homme – har doktorgrad i statsvitenskap og bakgrunn fra studier av utdanning og barnehage og er ansatt ved Uni Research Rokkansenteret, hvor hun for tiden leder prosjektet «Lost in Transition», finansiert av FINNUT-programmet i Forskningsrådet (2014-2019).

Førsteamanuensis Helene Marie Kjærgård Eide – har doktorgrad i pedagogikk, underviser ved den praktisk pedagogiske utdanningen ved UiB og arbeider for tiden i et prosjekt som undersøker fengselsbetjenters rolleforståelse knyttet til innsattes opplæring, et prosjekt som er finansiert av Fylkesmannen i Hordaland.

Høgskolelektor og forsker Rasmus Kleppe – doktorgradskandidat med et prosjekt om 1-3-åringers risikolek i barnehage knyttet til det nasjonale forskningsprosjektet Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN). Rasmus er ansatt i Kanvas og i delt stilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for Barnehagelærerutdanning.