Høringssvar fra stiftelsen Kanvas

Kanvas tilbyr studiestipend til
ansatte som ønsker å ta videreutdanning på masternivå…