Jente i barnehagen
64

barnehager

13

kommuner i Norge

1200

engasjerte medarbeidere

4000

barn

Kanvas does research

Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Den pedagogiske plattformen er utarbeidet av ansatte i Kanvas og viser hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske plattformen i Kanvas består av vårt menneske- og læringssyn og våre kvalitetsnormer.

Les mer
OPEN-MINDED AND MODERN

Kanvas promotes diversity

I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Valg av ansatterepresentanter i styret og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt valg av hovedtillitsvalgte, gjennomføres av de ansatte. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som inkluderer ansatte i Kanvas’ beslutninger og strategiske valg.

Download our Nasjonal Brukerundersøkelse

Video

Små barn – store muligheter